artikel

Zero-tolerance werkt

Veilig werken

Auteur: Karen Nieuwenhuijsen

 

Agressieve en gewelddadige bezoekers en patienten vormen een serieus arbeidsrisico in de zorg. De gezondheidszorg neemt een koppositie in voor wat betreft blootstelling van werknemers aan ongewenst gedrag door niet-collega’s. De noodzaak van preventief beleid staat daarom niet ter discussie in deze sector. In de arboconvenanten is dan ook veel aandacht besteed aan het terugdringen van de blootstelling aan agressie. Maar hoe moet beleid eruitzien? In de literatuur over het onderwerp worden tal van maatregelen voorgesteld. In de loop van 2005 verschenen twee onderzoeken die de eerste wetenschappelijke onderbouwing aandragen voor het inzetten van (specifieke vormen van) preventief beleid in de zorgsector.

 

De eerste studie betrof een interventieonderzoek met een voor- en nameting. De interventie bestond uit een uit zeven elementen bestaand preventieprogramma van een academisch ziekenhuis in Melbourne. Hiervan vielen de eerste drie onder de zogenaamde zero-tolerance: publieke posters met de boodschap dat geweld niet wordt getolereerd; type (gewelddadig) gedrag dat niet wordt getolereerd; een trainingsdag waarbij het personeel werd geleerd geweld niet te tolereren. Na invoering van de maatregelen nam het aantal incidenten af.

 

De tweede studie behelsde de invloed van verschillende vormen van preventief beleid op het voorkomen van fysiek geweld. Methodologisch sterk aan deze studie was dat de onderzoekers alle verpleegkundigen uit de regio Minnesota (VS) vooraf schriftelijk vroegen of zij werkgerelateerde geweldsincidenten hadden meegemaakt dat jaar. Hierdoor waren zij niet afhankelijk van eventueel incomplete registraties van de instellingen. In totaal waren er in de staat 79.128 verpleegkundigen werkzaam. Hieruit namen de onderzoekers een willekeurige steekproef van 6.300 personen. Deze mensen stuurden zij een vragenlijst, die bijna 5.000 keer werd ingevuld. Vervolgens legden de onderzoekers de verpleegkundigen die fysiek (of seksueel) werkgerelateerd geweld hadden meegemaakt nogmaals een vragenlijst voor. Dezelfde vragenlijst lieten ze ook beantwoorden door een groep van 1.425 verpleegkundigen die geen incident hadden meegemaakt. Bij een deel van deze verpleegkundigen vergeleken de onderzoekers het antwoord op de vragen over beleid met wat hun werkgevers hierover aangaven. De antwoorden van de verpleegkundigen en hun werkgevers bleken goed overeen te komen.

 

De onderzoekers analyseerden de gegevens zo dat ze konden onderzoeken in hoeverre de aanwezigheid van preventief beleid samenhing met het aantal geweldsincidenten. Daarbij corrigeerden ze voor een aantal kenmerken van de werkomgeving, zoals patientenpopulatie, grootte van de instelling et cetera. Uit de analyse bleken het zero-tolerance-beleid en duidelijkheid over welke gedragingen precies verboden zijn, daadwerkelijk bescherming te bieden.

Reageer op dit artikel