artikel

23 kilo is genoeg

Veilig werken

Hij gaat naar de huisarts en kort daarop raadpleegt hij een neuroloog. Deze constateert een compressie, maar chirurgisch ingrijpen is volgens hem niet nodig. De werknemer meldt ook bij de Arbeidsinspectie dat hij een bedrijfsongeval heeft gekregen. Na dit voorval werkt hij niet meer en krijgt een WAO-uitkering op basis van 80-100 procent arbeidsongeschiktheid. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de klachten. De kantonrechter neemt de aansprakelijkheid aan en de werkgever gaat in beroep.

 

Het gerechtshof overweegt dat er weliswaar niemand bij was toen de werknemer bij de klant ging werken, maar op grond van het door de werknemer aangevoerde bewijs en de verklaringen van de in eerste aanleg gehoorde getuigen staat voldoende vast dat de werknemer de dweilmachine heeft opgetild en daarbij door zijn rug is gegaan. Daarom is het nu aan de werkgever om te bewijzen dat hij zijn zorgplicht heeft nageleefd.

 

In dit verband is relevant dat de werkgever (op grond van art. 5.2 Arbobesluit) het werk zo moet organiseren dat fysieke belasting geen gevaar meebrengt voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer. Het gaat hier om een open norm. In de toelichting bij het artikel wordt gewezen op de uit de Verenigde Staten afkomstige en ook in Nederland vaak gebruikte NIOSH-methode voor het berekenen van het toelaatbare tilgewicht. Die NIOSH-formule gaat uit van een maximaal tilgewicht van 23 kilo.

 

Omdat de dweilmachine 31 kilo was en qua vorm onhandig om te tillen, had de werknemer dit niet in zijn eentje mogen doen. Uit de getuigenverklaringen blijkt ook dat de machine gewoonlijk door twee (of zelfs drie) man werd getild.

 

De werkgever heeft niet aangetoond dat de werknemer was geinstrueerd om de machine uitsluitend met z’n tweeen te tillen en ook niet dat op de naleving van deze instructie is toegezien. Dit had wel gemoeten, gezien het ervaringsfeit dat werknemers niet altijd de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Daarom is de werkgever aansprakelijk voor de schade van de werknemer.

Reageer op dit artikel