artikel

“Arbo moet zichzelf opnieuw legitimeren”

Veilig werken

Deugdelijke onderbouwing ontbreekt te vaak, meent Dul, bijvoorbeeld als het om bureaus en stoelen gaat. “Goed meubilair kan leiden tot comfort of productiviteitsverbetering, maar minder nek-, schouder- of rugklachten zijn geen evidentie. We kunnen het ons als arbodeskundigen niet veroorloven om dat dan toch aan te nemen. De arbowereld claimt soms zonder dat er overtuigend wetenschappelijk bewijs voor is. Dat is niet goed. Durf kritisch te zijn.”

 

In de geneeskunde doen ze dat beter, meent Dul, want daar worden onwetenschappelijke behandelmethodes als kwakzalverij betiteld. “Dat woord is te sterk voor de arboprofessie. In de geneeskunde kunnen doden vallen door niet ‘evidence-based’ te handelen. Maar ik zou wel dezelfde denktrant willen overnemen. We hebben als arbosector nog te weinig onderzoek gedaan naar wat werkt. Van veel claims dienen we te onderzoeken of ze kloppen.”

 

Volgens Dul moet het arboveld zichzelf opnieuw legitimeren. “Vroeger ontleende de arbodeskundige zijn legitimiteit aan de wetgever. Die schreef een fiks aantal wettelijke regels voor ter bescherming van de werknemer. Dat is nu terecht teruggeschroefd. De overheid handhaaft alleen op risico’s die ernstig gevaar opleveren voor de werknemer; zoals het werken met toxische stoffen of in de petrochemische industrie. Daar mag ook niet mee gemarchandeerd worden.

 

Er liggen nu kansen voor de arbodeskundige om samen met de werkgever zaken aan te pakken die geen ernstige gezondheidsrisico’s opleveren, maar wel bedrijfskundige risico’s als vermindering van productiviteit. Dat betekent dat de arbodeskundige zijn gezag opnieuw moet verdienen. Niet door met het wetboek te zwaaien, maar door een partner te zijn van het bedrijfsleven.”

 

Meer weten? Bezoek het Arbo- en preventiecongres: www.arbo-online/congres

Reageer op dit artikel