artikel

Astmatische man heeft (nog) geen recht op rookvrije werkplek

Veilig werken

Holland Casino heeft de man (tijdelijk) een lager ingeschaalde functie bij de vestiging in Leeuwarden aangeboden. Maar de werknemer vordert in kort geding dat de werkgever hem in zijn standplaats Groningen een rookvrije werkplek aanbiedt.

 

De kantonrechter gaat ervan uit dat de klachten van de man toenemen in de perioden waarin hij werkt, en dat passief roken schadelijk is voor de gezondheid. Ondanks die schadelijkheid heeft ex-minister Hoogervorst in het ‘Besluit uitzondering rookvrije werkplek’, in het kader van de verplichting van de werkgever om een rookvrije werkplek in te richten, een uitzondering gecreeerd voor de horeca. Dit op grond van een stappenplan dat door de belangenorganisaties is opgesteld.

Dat plan voorziet in het geleidelijk en gedifferentieerd rookvrij maken van de horeca in Nederland.

 

De kantonrechter acht het beroep van Holland Casino op het Besluit terecht, omdat het anders in een ongunstiger economische positie komt ten opzichte van de concurrentie. Daarbij is ook van belang dat art. 7:658 BW (de zorgverplichting) geen absolute waarborg tegen gezondheidsschade biedt. Tevens is relevant dat de werknemer destijds bewust voor de functie bij Holland Casino heeft gekozen. Hij wist dat daar veel wordt gerookt en dat de gevolgen van het passief roken met medicatie zijn te onderdrukken. Ook speelt een rol dat de man sinds februari 2007 weer conform zijn rooster aan het werk is en niet ziek is geworden. Verder heeft het bedrijf de man een passende functie op een rookvrije werkplek in de vestiging Leeuwarden aangeboden. De vordering wordt afgewezen.

Reageer op dit artikel