artikel

Duur muurtje

Veilig werken

Die vindt dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De chauffeur had niet op die plek hoeven te parkeren. Er zijn aparte parkeervakken. Bovendien had het ongeval zich ook in de privesfeer kunnen voordoen. Het ging om een ervaren werknemer die goed bekend was met de lokale situatie.

 

De kantonrechter stelt vast dat het ongeval plaatsvond tijdens het werk. De vraag is vervolgens of de werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht, zoals bedoeld in art. 7:658 BW. Dat betekent dat de werkgever de arbeid en werkplek zodanig moet organiseren dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden geen schade lijdt. De vrachtauto werd regelmatig op die plaats neergezet. Daar is nooit bezwaar tegen gemaakt. Dat er ook elders parkeerplaatsen waren, is daarom niet van belang. Of uitstappen uit een vrachtwagen nu een dagelijkse bezigheid is, doet in dit geval ook niet terzake.

 

Het ging hier om een informele parkeerplek die aan de bestuurderskant werd begrensd door een laag muurtje – meer een rand – met daarachter een anderhalve meter lager gelegen terrein, zodat een val over of van het muurtje ernstige gevolgen kan hebben. Tegen dit gevaar waren eenvoudige fysieke maatregelen mogelijk geweest, zoals het verhogen van de muur of het invoeren en handhaven van een parkeerverbod. Dat is nagelaten. Daarom acht de kantonrechter de werkgever aansprakelijk. De vordering van de werknemer wordt toegekend. De hoogte van de schadevergoeding zal later worden vastgesteld.

Reageer op dit artikel