artikel

Geen schadevergoeding na val

Veilig werken

Snoek neemt het werk met hem door en wijst de plek aan waar de kranen moeten komen. Baars zet een kelderluik open om bij de hoofdkraan te kunnen. Even later valt Snoek in het openstaande luik en loopt een enkelfractuur en gekneusde ribben op. Het luik zit vlak achter de voordeur aan het begin van een gang. Voordat Snoek viel is hij uit de badkamer door die gang gelopen. Hij vordert schadevergoeding van Baars voor de gelden en nog te lijden schade. De vordering wordt afgewezen.

 

Het gaat om kosten wegens fysiotherapie, verzorging, huur van krukken, verlies van arbeidsvermogen, voorlopige vergoeding van smartengeld en de proceskosten. Hij vindt dat loodgieter Baars heeft verzuimd om na zijn bezigheden het kelderluik te sluiten, dan wel heeft nagelaten om Snoek te waarschuwen dat het luik openstond.

 

De rechter stelt voorop dat Baars door het openlaten van het kelderluik een risico in het leven heeft geroepen voor Snoek, die uiteindelijk in het openstaande luik is gevallen. Voor de vraag of Baars aansprakelijk is voor de schade moet worden bekeken of het risico waaraan Snoek werd blootgesteld groter was dan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs was verantwoord.

 

De rechter overweegt daartoe dat zij gelijktijdig in een professionele setting aan het werk waren. Baars had overlegd met Snoek over het moment waarop het water kon worden afgesloten. Dat was van belang omdat Snoek ook water nodig had voor zijn werk. Daarbij was aangegeven, dat de afsluiting ongeveer een uur zou duren en dat het luik aan het eind van de gang open zou staan. Het is een feit van algemene bekendheid dat waterleidingen in een huis door middel van een hoofdkraan worden afgesloten. Die hoofdkraan bevindt zich in bijna elk Amsterdams pand direct achter de voordeur. Snoek kwam er vaker en heeft Baars de weg gewezen, zodat hij met de toestand ter plaatse bekend moet worden verondersteld.

 

Daarom vindt de rechtbank dat Snoek er op bedacht moest zijn dat met het afsluiten van het water gedurende een uur het kelderluik achter de voordeur open zou zijn. De vordering wordt afgewezen.

Reageer op dit artikel