artikel

Ontslag na vechtpartij

Veilig werken

De werknemer wordt enkele dagen later schriftelijk op staande voet ontslagen.

 

De werkgever acht de weigering om een aanwijzing op te volgen al ernstig, maar vindt de daarop volgende agressie absoluut onaanvaardbaar. Ook wordt de werknemer aangerekend dat hij ondanks getuigenverklaringen de gang van zaken nog steeds ontkent. De werknemer tekent bezwaar aan tegen het ontslag op staande voet.

 

Hangende deze procedure verzoekt de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor het geval het ontslag op staande voet geen stand houdt. Het gaat om een klein bedrijf en in zo’n samenwerkingsverband kan agressie niet worden getolereerd. De werknemer wil, als het verzoek wordt toegekend, een ontslagvergoeding met een correctiefactor 2. Hij vindt dat de werkgever niet objectief is en verwijst tevens naar het langdurige dienstverband.

 

De kantonrechter heeft begrip voor het standpunt van de werkgever dat de relatie tussen de werknemer en diens collega onwerkbaar is. Ook de man zelf heeft aangegeven dat hij een terugkeer niet ziet zitten. Dat op zich betekent al een verandering van omstandigheden die ontbinding van de arbeidsovereenkomst op korte termijn rechtvaardigt.

 

De rechter is van oordeel dat de onwerkbare situatie vooral is terug te voeren op het handgemeen van mei 2007. Daarvoor was de verhouding tussen de beide werknemers ook al niet optimaal, maar een dergelijk incident was nooit voorgevallen. Uit de verklaringen leidt de rechter af dat de werknemer zelf de aanstichter was en met een schep heeft geslagen. Hij heeft daarmee de gevolgen, in dit geval het ontslag, over zichzelf afgeroepen. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden zonder toekenning van een vergoeding.

Reageer op dit artikel