artikel

Porno onder het werk

Veilig werken

Begin 2006 blijkt dat hij ernstige psychologische problemen heeft. De werkgever biedt in 2007 aan om te helpen zoeken naar een oplossing. De man vindt dat niet nodig, omdat hij al hulp van maatschappelijk werk krijgt. Tijdens zijn vakantie in mei 2009 worden op zijn werkcomputer in de temporary internetfiles verwijzingen aangetroffen die duiden op veelvuldig bezoek aan dating- en pornosites. Diverse sites bevatten afbeeldingen van expliciete seksuele handelingen met (onder andere) tienermeisjes. Ook wordt op de harde schijf een pornofilm aangetroffen, waarin een tienermeisje figureert.

 

Na terugkomst van zijn vakantie wordt de werknemer op non-actief gesteld. Eind juni 2009 verzoekt de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst, primair wegens dringende reden en subsidiair wegens veranderingen in de omstandigheden.

 

Volgens de kantonrechter blijkt uit de technische uiteenzetting en het overgelegde bewijsmateriaal voldoende dat de werknemer regelmatig tijdens werktijd op de bedrijfscomputer illegale pornosites heeft bezocht. Dat wordt door de man wel betwist, maar de aangevoerde argumenten komen de rechter niet aannemelijk voor, evenmin die voor de aangetroffen pornofilm.

 

Het feit dat de werkgever geen reglement hanteert voor internetgebruik tijdens werktijd, betekent nog niet dat de gedragingen van de werknemer niet kunnen leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Daarbij is ook van belang dat hij in 1989 al expliciet is gewaarschuwd. Het maakt niet uit dat dit al tien jaar geleden is.

 

De kantonrechter ziet echter geen dringende reden, omdat niet is gebleken dat de werknemer de bezochte websites ook onder collega’s heeft verspreid of hen daarmee heeft geconfronteerd. Ook weegt mee dat de werknemer een lange staat van dienst heeft en onvoldoende is gebleken dat het internetgebruik nadelige invloed heeft gehad op zijn arbeidsprestaties. De arbeidsovereenkomst wordt desondanks ontbonden, en wel wegens verandering in de omstandigheden. De arbeidsverhouding is immers onherroepelijk verstoord geraakt. Omdat de ontbinding te wijten is aan het gedrag van de werknemer, krijgt hij geen vergoeding.

 

Reageer op dit artikel