artikel

Scheepstrap onvoldoende beveiligd

Veilig werken

Het schip is ruim 197 meter lang en meet 27.000 ton. Het is in 1986 gebouwd en vaart onder Noorse vlag. De brug wordt bereikt langs twee trappen aan de achterkant. De beide trapgaten zijn open. De voorkant van de brug wordt door een donker gordijn afgescheiden van de achterkant waar de kaartentafel staat. Kort na middernacht valt de loods in het trapgat van de stuurboordstrap en loopt letsel op.

 

Hij vordert van de reder schadevergoeding en vergoeding van het verlies in arbeidsvermogen, tezamen bijna 15.000 Euro. Hij is van mening dat het trapgat onvoldoende verlicht en beschermd was zodat het een valgevaar vormde, waartegen de reder een beveiliging had moeten aanbrengen. Hij hoefde op een dergelijk gevaar niet bedacht te zijn omdat de situatie op dit schip uitzonderlijk was. Het overgrote deel van de zeeschepen is namelijk zo ingericht dat de brug pas kan worden betreden via een deur.

 

De reder vindt dat de trap voldoende was verlicht. De loods was over die trap op de brug gekomen en het schip voldeed aan alle internationale veiligheidseisen. Daarom had het op de weg van een professionele loods gelegen zich goed te orienteren op zijn werkomgeving omdat geen schip hetzelfde is.

 

De rechtbank neemt als uitgangspunt dat op de brug van een schip, waar’s nachts soms onder dusdanige omstandigheden gewerkt moet worden dat de verlichting gedimd wordt om het zicht naar buiten zo min mogelijk te belemmeren, een open trapgat een valgevaar vormt. Van de eigenaar van zo’n schip mag worden verwacht dat hij voldoende maatregelen treft om te voorkomen dat iemand die zich op die brug bevindt in een trapgat valt. Van degenen die op de brug werken mag daarbij de nodige oplettendheid en voorzichtigheid worden verwacht. 

 

In dit geval wordt rekening gehouden met het feit dat de werkruimte voor de loods onbekend was en dat hij gezien de aard van zijn werk – het binnenbrengen van een groot schip – niet altijd bewust bezig is met de veiligheid van zijn directe werkomgeving. Het trapgat was niet afdoende beveiligd terwijl beveiliging door middel van een hekje eenvoudig was aan te brengen. Door dat niet te doen heeft de reder een onveilige situatie laten bestaan en daardoor onrechtmatig gehandeld jegens de loods.

 

Daarom is de reder aansprakelijk voor de schade.

Reageer op dit artikel