artikel

Van het dak gevallen

Veilig werken

Het onderste deel van de ladder is voorzien van een stabilisatievoet met antisliprubbers. De loodgieter haalt de ladder uit elkaar en gebruikt het onderste deel om van de begane grond op het balkon te komen. Via het andere deel klimt hij vanaf het balkon op het dak. Op dat balkon liggen betonnen tegels. Als hij van het dak naar beneden klimt, glijdt de ladder weg. Hij valt op het balkon en loopt een hoofdwond op.

 

Omdat de loodgieter arbeidsongeschikt voor zijn eigen werk is geworden, vordert hij schadevergoeding van zijn werkgever, want deze zou tekortgeschoten zijn in zijn zorgplicht door niet het juiste materiaal te geven, geen collega mee te sturen om de ladder vast te houden en geen instructie te geven over het gebruik van de middelen.

 

De kantonrechter wijst in december 2002 de vordering af en de loodgieter gaat in beroep. Het hof overweegt dat niet ter discussie staat dat de ladder was voorzien van een stabilisatievoet met antisliprubbers en daarmee voldeed aan de meest recente arbo-eisen. Er mankeerde niets aan de ladder. Het werk dat op het dak gedaan moest worden, kan worden beschouwd als kortdurende, incidentele werkzaamheden.

 

Op grond van artikel 3.16 lid 2 Arbeidsomstandighedenbesluit is in die situaties – ondanks het valgevaar – werken vanaf een ladder toegestaan en is er geen steiger nodig. De werkgever heeft dan ook voldaan aan zijn zorgplicht zoals bedoeld in artikel 7:658 BW. Het feit dat er geen instructie was gegeven maakt dat niet anders. Uit de verklaring van de werknemer blijkt dat hij zich heel goed bewust was van het valgevaar. Van hem mocht worden verwacht dat hij de veiligheid die de stabilisatievoet beoogt te waarborgen, ook zelf in acht nam. Het beroep wordt afgewezen.

Reageer op dit artikel