artikel

Alcoholverslaving is ziekte

Veilig werken

De veiligheidsdienst neemt een uur later een blaastest af waaruit blijkt dat het alcoholpromillage te hoog is. Een tweede blaastest om 9.40 uur geeft een promillage aan van 0,90. Een bloedtest om 14.10 uur geeft een uitslag van 0,28 promille. Dat is nog steeds boven het toegestane niveau dat de Wet Luchtvaart hanteert.De piloot krijgt een vliegverbod en wordt hangende het verdere onderzoek geschorst.

 

De man verklaart dat hij de dag ervoor twaalf flesjes bier heeft gedronken, maar tot 10 uur voor de vlucht – conform de cao – geen alcohol meer heeft gebruikt. In een later gesprek met zijn leidinggevende vertelt hij een matige drinker te zijn. Een dag later belt hij met de chef en vertelt dat hij een alcoholverslaving heeft. De piloot stelt zich onder behandeling van een verslavingskliniek. De werkgever vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verandering in de omstandigheden, te weten geschonden vertrouwen.

 

De kantonrechter is van oordeel dat het, gezien de rapportages van de behandelaar en de bedrijfsarts, aannemelijk is dat het gedrag van de piloot verband hield met de achteraf vastgestelde alcoholverslaving. Tegen de feiten in bleef hij volhouden dat er geen sprake was van (overmatig) alcoholgebruik. Een dergelijke verslaving moet als een ziekte worden aangemerkt. Het verzoek moet daarom worden afgewezen, tenzij er andere omstandigheden zijn die een gewichtige reden voor ontbinding vormen.

 

De piloot heeft zich direct nadat hij zich bewust werd van zijn alcoholproblematiek en de daarmee samenhangende gevolgen voor zijn positie onder behandeling laten stellen. Volgens de behandelaars is dat tot op heden met succes. Naar het oordeel van de kantonrechter is deze eenmalige misstap niet voldoende zwaarwegend om uit te gaan van een definitieve vertrouwensbreuk, zeker als je kijkt naar zijn blanco voorgeschiedenis en zijn 28-jarig dienstverband. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen.

 

Reageer op dit artikel