artikel

Docent ontslagen wegens bezoeken pornosites

Veilig werken

Op een gegeven moment treft de schooldirectie op de computer van de betreffende docent niet-functiegerelateerde bestanden aan. Hij blijkt diverse porno- en datingsites bezocht te hebben.

 

Volgens de werkgever is dit in strijd met de vertrouwens- en de voorbeeldfunctie die een docent heeft. Bovendien is de gedragscode geschonden. Daarom verzoekt de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

 

De kantonrechter stelt allereerst vast dat – ook al heeft de werknemer zich inmiddels ziek gemeld – een opzegverbod hier niet aan de orde is, want volgens de arbodienst is er geen sprake van ziekte of gebrek in de zin van de Ziektewet.

 

De docent voert aan dat hij toestemming had om pornosites te bezoeken in het kader van een project over het verband tussen commerciele en criminele aspecten van porno op het internet, maar van het doel van het onderzoek en de wijze waarop dit zou worden verricht, heeft hij geen bescheiden overgelegd en ook vermeldt hij niets over de uitkomst van zijn bevindingen.

 

De docent valt te verwijten dat hij zijn leidinggevende niet over de manier waarop hij onderzoek deed, heeft ingelicht. Daarmee nam hij het risico dat het vertrouwen van de werkgever in hem werd aangetast.

 

Het bezoeken van datingsites erkent de werknemer wel. Dit wordt in de gedragscode niet uitdrukkelijk verboden, maar het betekent wel dat de docent zijn computer voor niet-zakelijke doeleinden heeft gebruikt. Daarom wordt het ontbindingsverzoek toegewezen.

 

Omdat de grond van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst geheel aan de werknemer is te wijten, ziet de kantonrechter geen reden tot het toekennen van een vergoeding.

Reageer op dit artikel