artikel

Een hand cashewnootjes

Veilig werken

Enkele dagen later wordt hij per brief op staande voet ontslagen. De werkgever geeft als reden dat de werknemer zich de nootjes onrechtmatig heeft toegeeigend. Ondanks dat het een gering vergrijp is of lijkt, kan de werkgever zich niet veroorloven een dergelijke handeling toe te laten. De werknemer roept de nietigheid van het ontslag in en verklaart zich bereid de bedongen arbeid te blijven verrichten. Het eten van de nootjes gebeurde in een moment van onachtzaamheid, mede veroorzaakt door het overlijden van een neef, voor wiens begrafenis hij veel had moeten regelen.

 

De rechter stelt vast dat de werkgever een stringent antidiefstalbeleid voert en dat de werknemer dat ook wist. Maar dan nog moeten bij de beoordeling van de rechtvaardigheid van het ontslag de omstandigheden in aanmerking worden genomen. Daarbij worden de aard en de ernst van de dringende reden afgewogen tegen de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Het gaat hier om het pakken van een of meer cashewnoten die weggegooid zouden worden. Bovendien heeft de 34-jarige man zijn werk al ruim vijf jaar naar alle tevredenheid verricht.

 

Hij beseft zelf dat hij het beleid heeft geschonden en bagatelliseert dit geenszins. Maar door dit ontslag zou hij met zijn gezin met twee minderjarige kinderen financieel in een slechte positie raken. Dat staat naar het oordeel van de kantonrechter niet in verhouding tot het pakken van een of meer noten uit een open bakje. Een minder verstrekkende maatregel had meer voor de hand gelegen. Het ontslag op staande voet wordt nietig verklaard en de werknemer moet, op straffe van een dwangsom, weer aan het werk worden gesteld.

Reageer op dit artikel