artikel

Hoofdagent in de fout

Veilig werken

Als resultaat van dit onderzoek krijgt de agent in oktober 2005 ontslag wegens ongeschiktheid voor zijn functie. Het plichtsverzuim bestaat uit een veroordeling door de politierechtbank in Brussel, het aanvankelijk verzwijgen en vervolgens in februari 2005 desgevraagd verklaren dat het gebeuren zich ongeveer twee jaar eerder heeft afgespeeld. Ook heeft de hoofdagent aanvankelijk gelogen door te vertellen dat het alcoholpromillage ongeveer 400 ug/l bedroeg, terwijl dat in werkelijkheid 800 ug/l was.

 

Bezwaar tegen het ontslag wordt ongegrond verklaard, maar de rechtbank draait het ontslag weer terug. De rechtbank is van oordeel dat de andere feiten die de korpsbeheerder heeft aangevoerd onvoldoende zijn om de agent ongeschikt te achten voor zijn functie. Verder heeft het rijden onder invloed betrekkelijk lang geleden plaatsgevonden en daarna is er niets meer gebeurd waaruit de ongeschiktheid zou blijken.

 

De korpsbeheerder stapt nu naar de Centrale Raad van Beroep. De Raad stelt vast dat het aangetroffen alcoholgehalte duidt op een forse overschrijding, ook van de in Nederland toegestane norm. De raad is met de Korpsbeheerder van oordeel dat het hier om een ernstig strafbaar feit gaat, dat mede in het licht van de door betrokkene vervulde functie onaanvaardbaar is.

 

De raad is verder van oordeel dat betrokkene met dit gedrag, in combinatie met het verzwijgen ervan en met zijn leugenachtige opstelling toen een en ander bekend was geworden, elementaire normen van integriteit, openheid en eerlijkheid heeft geschonden. Daarmee heeft hij getoond niet te beschikken over de eigenschappen, mentaliteit en instelling die zijn vereist om zijn functie goed te vervullen. De Korpsbeheerder was om die reden bevoegd de hoofdagent te ontslaan.

 

Reageer op dit artikel