artikel

Iedereen neemt anders waar

Veilig werken

De snelheid van schakelen is bij elk individu al vroeg in de levensfase bepaald en via tests zichtbaar te maken. Zo bestaat er een test waarbij mensen naar iets moeten luisteren en tussendoor iets horen uit een andere informatiebron. Als ze dat tweede geluid horen moeten ze zo snel mogelijk reageren. Toen deze test werd uitgevoerd bij een groep buschauffeurs, bleken de snelste proefpersonen de chauffeurs met de minste ongelukken te zijn.

 

Als snel of goed waarnemen in het werk erg belangrijk is, zorg dan voor goede arbeidsproeven tijdens het selectieproces van nieuw personeel. Breng de kandidaten in een situatie die zoveel mogelijk gelijk is aan de latere werksituatie, kijk hoe lang of kort ze zich kunnen concentreren en hoe het met hun reactiesnelheid is gesteld. Let ook op zaken als vermoeidheid of andere factoren die kunnen zorgen dat mensen niet goed in hun vel zitten – want dat zal aan hun prestaties te merken zijn.

 

In een verkeersleidingcentrum in Frankrijk hebben de medewerkers de gewoonte een collega er op aan te spreken als zij het gevoel hebben dat die niet scherp genoeg achter het beeldscherm zit. Men verdeelt het werk onderling tot de collega weer volledig bij de les is.

 

Probeer er tot slot voor te zorgen dat medewerkers de feilbaarheid van hun eigen manieren van waarnemen kennen en accepteren. Dan zal bijvoorbeeld de motivatie voor het gebruik van checklists toenemen omdat medewerkers het niet langer als een straf zien, maar als een welkom hulpmiddel ter compensatie van hun feilbaarheid.

Reageer op dit artikel