artikel

Ontslag redacteur wegens buitenechtelijke relatie

Veilig werken

‘Miskenning van de grondslag van de stichting en van de Principiele Uitgangspunten dient te leiden tot beeindiging van de arbeidsrelatie’, zo staat in het statuut. Ook is er volgens de werkgever sprake van een verstoorde vertrouwensrelatie, omdat de redacteur zijn prive-situatie aanvankelijk geheim heeft gehouden en, zonder opening van zaken te geven, heeft geprobeerd om een functie buiten de redactie te verwerven.

 

De redacteur onderschrijft nog steeds de uitgangspunten van de krant, maar is van mening dat zijn prive-situatie een normale uitoefening van zijn functie niet in de weg staat. Hij kan zich wel voorstellen dat zijn werkgever daar anders over denkt, maar biedt aan om door te gaan in de marketing, want in die functie speelt het redactiestatuut niet.

 

De kantonrechter meent dat de omstandigheid dat de redacteur vanwege zijn prive-situatie niet meer in het profiel van de katholieke krant past, overwegend voor rekening komt van de redacteur. Het valt de redacteur niet te verwijten dat hij zijn verhouding niet eerder heeft opgebiecht. Er is geen sprake geweest van onoorbaar gedrag op grond waarvan het vertrouwen terecht is opgezegd. De krant had wel als goed werkgever de man de gevraagde functie kunnen aanbieden die hij tijdelijk al naar tevredenheid uitvoerde. Beide partijen geven echter aan dat er geen basis meer is voor een voortzetting van het dienstverband. Daarom ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst. Maar de werkgever moet wel een vergoeding betalen van 27.000 euro.

Reageer op dit artikel