artikel

Ontslag wegens gooien fles

Veilig werken

De manager van de supermarkt bespreekt het voorval met haar. Daarna wordt zij geschorst en vervolgens op staande voet ontslagen. De werkneemster vordert wedertewerkstelling en doorbetaling van het salaris. De kantonrechter wijst de vorderingen af en de werkneemster gaat in hoger beroep. Dit wordt afgewezen.

 

In de tussentijd was in maart 2006 de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk ontbonden. Het hof oordeelt dat, als zich een incident voordoet dat aanleiding kan zijn voor een ontslag op staande voet, een werkgever bij het nemen van zijn beslissing alle omstandigheden van het geval in zijn overweging moet betrekken. Hij moet daar ook onderzoek naar doen. Van de werkneemster mag verwacht worden dat zij bij dat onderzoek alle volgens haar relevante gegevens vertelt.

 

Tijdens het gesprek tussen de supermarktmanager en de werkneemster heeft de werkneemster echter nagelaten te vertellen wat de achtergrond van het incident was. Zij was in 2005 gescheiden, waarna familieleden van haar ex-echtgenoot haar treiterden en intimideerden. De betreffende klant was een familielid van haar ex-echtgenoot en had haar tijdens het werk ernstig beledigd. Daardoor verloor zij een ogenblik haar zelfbeheersing. Zij heeft dit niet eerder gemeld uit schaamte voor haar omstandigheden, mede ingegeven door haar culturele achtergrond.

 

De werkgever kende deze feiten niet en hoefde daar ook niet bekend mee te zijn. Gelet op het ernstige feit kon de werkgever, ondanks de leeftijd en de goede staat van dienst van de werkneemster, in redelijkheid tot het besluit komen om haar op staande voet te ontslaan. De werkneemster heeft pas geruime tijd na het ontslag haar persoonlijke omstandigheden aangevoerd als vernietigingsgrond. Of die persoonlijke omstandigheden voor de werkgever aanleiding zouden zijn geweest voor een andere afweging, kan volgens het hof in het midden blijven. Het hoger beroep wordt afgewezen.

Reageer op dit artikel