artikel

Ontslag wegens ontoelaatbare intimiteit met gehandicapte

Veilig werken

De werkgever vindt een en ander volstrekt ontoelaatbaar. De opdrachtgever van het taxibedrijf wil dat de chauffeur niet meer wordt ingezet. De ouders van het meisje doen aangifte en de werknemer zit enige tijd in voorlopige hechtenis.

 

De werknemer vecht het ontslag aan. Hij stelt dat hij tijdens het dienstverband steeds naar volle tevredenheid heeft gefunctioneerd. De contacten met het meisje waren prive en hebben zich niet onder werktijd afgespeeld. Het meisje heeft het contact zelf gezocht en gezegd dat zij achttien was. Zij stond op een nacht bij hem op de stoep en wilde blijven slapen. Omdat het al laat was heeft hij haar binnengelaten.

 

De kantonrechter stelt vast dat de werknemer een intieme relatie is aangegaan met een minderjarig meisje dat hij alleen heeft leren kennen doordat hij haar als chauffeur vervoerde naar een school voor bijzonder onderwijs. Zij bezoekt die school omdat zij licht verstandelijke gehandicapt is. Dat was de werknemer bekend. Zelfs al zou zij achttien jaar en dus meerderjarig zijn, dan nog had de werknemer moeten beseffen dat hij met een afhankelijk persoon te maken had waarover hij, gezien zijn leeftijd, een groot overwicht had. Ook als de toenadering van haar is uitgegaan, had hij zich terughoudend moeten opstellen. Nadat zij hem voor de eerste maal thuis had opgezocht, had hij haar ouders en zijn werkgever moeten inlichten en de toenadering moeten ontmoedigen, maar hij is intiem contact met het meisje blijven onderhouden.

 

Daarom oordeelt de rechter dat de chauffeur zich in hoge mate onprofessioneel heeft gedragen, zowel tegenover het meisje als tegenover zijn werkgever. De rechter acht het ontslag op staande voet gerechtvaardigd.

Reageer op dit artikel