artikel

Werkgever niet aansprakelijk voor mishandeling werknemer

Veilig werken

De dader wordt veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf. Hij ging naar de winkel vanwege een telefoontje van zijn zus waarin ze hem had verteld dat de werknemer haar had beledigd en ook dat haar moeder een duw van hem had gekregen. De zus had de werknemer aan haar broer aangewezen.

 

De werknemer wordt 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt verklaard. Na twee jaar ziekte wordt de arbeidsovereenkomst opgezegd. De werknemer stelt de werkgever voor zijn schade aansprakelijk. De kantonrechter wijst zijn vordering af en de werknemer gaat in beroep.

 

Het gerechtshof stelt vast dat de werknemer schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De volgende vraag is of de werkgever tekortgeschoten is in zijn zorgplicht. Volgens het hof is dat niet het geval. Het geweld is uitgeoefend door een derde, die daarbij werd opgehitst door zijn zus die, zoals blijkt uit diverse verklaringen, aan een persoonlijkheidsstoornis lijdt. Deze gang van zaken ligt buiten de redelijkerwijs van de werkgever te verlangen voorzorgsmaatregelen.

 

De werknemer heeft gewezen op het ontbreken van de noodzakelijke opleiding en training van het winkelpersoneel in het voorkomen van agressie en geweld door klanten, maar dat zou de gewelduitoefening in dit geval waarschijnlijk niet hebben voorkomen. Ook vindt het hof dat de werkgever niet is tekortgeschoten door geen spiegelglas in de winkel aan te brengen. De werkgever mag van zijn winkelpersoneel verlangen dat zij de klanten tegemoet treden en niet achter spiegelglas blijven zitten. Gelet op de omvang van de winkel en de geringe schade door winkeldiefstal, kon van de werkgever ook niet gevergd worden dat hij zijn winkel elektronisch beveiligde. De werkgever betaalt bovendien mee aan bewaking van het winkelcentrum.

 

De werkgever is daarom niet aansprakelijk op grond van art. 7:658 BW. Ook voor aansprakelijkheid op andere wettelijke gronden ziet het hof geen ruimte. De vordering wordt afgewezen.

Reageer op dit artikel