artikel

Werknemer moet oorzaak OPS aantonen

Veilig werken

Uit medische rapportages blijkt dat hij veertig jaar als onderhoudsschilder heeft gewerkt en sinds een jaar allerlei klachten vertoont: moeheid met toegenomen slaapbehoefte, verspreide spierpijn, verminderd geheugen, hoofdpijn, prikkelbaarheid, karakterverandering, verminderde concentratie en belastbaarheid. Hij drinkt geen alcohol meer en de vastgestelde afwijkingen kunnen passen bij een chronisch toxische encefalopathie. (oude naam: Organisch Psycho Syndroom, OPS).

 

De werknemer vordert schadevergoeding van zijn laatste werkgever, omdat hij door blootstelling aan gevaarlijke stoffen OPS heeft opgelopen. In een poging tot minnelijke schikking heeft de werkgever een bedrag van 25.000 euro aangeboden. De werknemer gaat daar niet op in. De werkgever meent echter dat het niet overtuigend is aangetoond dat de werknemer door blootstelling aan gevaarlijke stoffen OPS heeft opgelopen. De klachten kunnen ook een andere oorzaak hebben, zoals overspannenheid en leverstoornissen. Ook is de werkgever van mening dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

 

De kantonrechter meent dat de door de werknemer aangevoerde gegevens op zichzelf niet voldoende zijn. Om de diagnose OPS te kunnen stellen, moet er worden aangetoond dat de werknemer minstens vijf jaar substantieel is blootgesteld aan concentraties toxische oplosmiddelen die de MAC-waarde overschrijden. De artsen zijn er – uitsluitend op basis van de verklaringen van de werknemer – zonder meer vanuit gegaan dat de concentraties dusdanig hoog waren dat dit tot OPS kan hebben geleid.

 

De kantonrechter oordeelt dat op grond van de uitspraak van de Hoge Raad (23 juni 2006, LJNAW6166) de bewijslast op de werknemer rust. Deze moet aantonen dat hij is blootgesteld aan organische oplosmiddelen en dat de mate waarin zodanig is geweest dat deze OPS kan veroorzaken.

Reageer op dit artikel