artikel

Wat is Bedrijfshulpverlening?

Veilig werken

Met bedrijfshulpverlening zijn deze ongevallen niet te voorkomen. Wel kan met bedrijfshulpverlening worden bereikt dat de gevolgen van ongevallen en calamiteiten minder ernstig zijn. Als een slachtoffer snel en deskundig wordt geholpen, kan de ernst van het letsel vaak worden beperkt. Bij een brand betekent adequate bedrijfshulpverlening soms het verschil tussen een vervelend incident en een grote ramp.

Bedrijfshulpverlening is verplicht en er is dus geen pleidooi voor nodig. Toch is het de moeite waard om bedrijfshulpverlening te zien als meer dan een verplichting. Een goed georganiseerde bedrijfshulpverlening kan veel leed en schade beperken. Voor werknemers is het bovendien aantrekkelijk om in de gelegenheid te worden gesteld bedrijfshulpverlener te worden. Niet alleen om de werkgever een dienst te bewijzen, maar ook om een aantal nuttige vaardigheden te verwerven die overal goed van pas komen.

Voor werkgevers is bedrijfshulpverlening vaak interessanter dan zij zich realiseren. Bedrijfshulpverlening levert namelijk vaak een groep meer dan gemiddeld gemotiveerde werknemers op. Bij calamiteiten worden negatieve effecten beperkt, voor mensen maar ook voor het bedrijf. Hoewel bij bedrijfshulpverlening meestal niet direct aan het besparen van geld wordt gedacht, kan het budget van jaren bij een enkel voorval, door effectief optreden van bedrijfshulpverleners, ruimschoots worden ‘terugverdiend’. Ongevallen en letsels leiden immers niet alleen tot menselijk leed, maar ook tot ziekteverzuim en productieverlies.

Kortom bedrijfshulpverlening is eigenlijk in ieders voordeel en een waardevol onderdeel van de bedrijfsvoering.

 

Klik hier voor een blog over bedrijfsongevallen in Nederland 

 

Reageer op dit artikel