artikel

Seksueel contact met een leerling

Veilig werken

De werknemer vecht het ontslag aan. Hij stelt dat het ontslag niet rechtsgeldig is en wil doorbeta­ling van zijn loon. De kantonrechter stelt vast dat artikel 249 lid 1 Wetboek van Strafrecht van toepassing is (Ontucht met misbruik van gezag). Dus is er sprake van een dringende reden die ontslag op staande voet rechtvaardigt. Vooral omdat de werknemer, zoals hij heeft erkend, meermalen seksueel contact met de leerling had.

 

Verder overweegt de rechter dat de relatie tussen de docent en de (minderjarige) leerling een ongelijkwaardige is, waarbij de leerling zich in een afhankelijkheids­relatie ten opzichte van de docent bevindt. De werk­nemer had zich van deze ongelijke positie bewust moeten zijn.

 

De stelling van de werknemer dat de school wist dat de leerling hem stalkte en dat de school heeft nagelaten daartegen gede­gen maatregelen te treffen, leidt volgens de rechter niet tot een ander oordeel. Toen bleek dat het gesprek dat de school had met het meisje over het stalken niet tot het gewenste resul­taat leidde, had de werkne­mer de school daarvan in kennis moeten stel­len. De school had dan alsnog andere maatregelen kunnen treffen. Gesteld noch gebleken is dat de werknemer dat heeft gedaan. Het ontslag is daarom terecht gegeven. De vordering van de werknemer wordt afgewezen.

 

Reageer op dit artikel