artikel

Arbocatalogus: betrokkenheid bepaalt gebruik

Veilig werken

Als hun betrokkenheid gering was, kan het zomaar gebeuren dat bedrijven en hun medewerkers zich in het geheel niet uitgenodigd voelen om de arbocatalogus te gaan gebruiken. Het kan zelfs gebeuren dat ze uberhaupt niet van het bestaan ervan op de hoogte zijn.

 

Een betrokken branche leidt dus tot intensiever gebruik van de arbocatalogus. Maar daarmee is niet gezegd dat dit zich automatisch vertaalt in betere resultaten, want de meeste catalogi zijn nog te nieuw om de werking ervan te kunnen analyseren. Wel is het duidelijk dat branches in de vervolgfase worstelen met de vraag hoe ze de arbocatalogus in de bedrijven over de buhne krijgen. Het is verder opvallend dat arbocatalogi nog niet of nauwelijks koppelingen met de RI&E kennen.

 

Het lijkt er sterk op dat het maakproces nog te weinig heeft geleid tot wisselwerking met de praktijk in de bedrijven. Er is vaak gekozen voor een push-strategie: een aanpak waarbij management en beslissers oplossingen ‘de branche in schuiven.’ Brancheverenigingen zouden het eens andersom moeten proberen: een pull-strategie. Nodig gebruikers uit aan de slag te gaan met de oplossingen uit een arbocatalogus. Ga naar belangstellende bedrijven toe en schep een stimulerende omgeving waarin ze zelf aan de slag kunnen gaan. Creeer bijvoorbeeld een (digitaal) podium, waarbinnen gebruikers onderling ervaringen en activiteiten uit kunnen wisselen.

 

Auteurs: Joanne Kloosterboer, Kees Peereboom en Brenda de Jong

 

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel