artikel

Eruit vanwege burn-out

Veilig werken

Aan dat werk komt een einde door heup(slijtage)klachten, waaraan hij begin 2008 wordt geopereerd. Hij ontvangt sinds maart 2008 een WIA-uitkering. De arbeidsovereenkomst wordt in december 2008 met toestemming van het CWI beeindigd.

 

Volgens de rechter gaat het om de vraag of opzegging van het dienstverband kennelijk onredelijk is in de zin van artikel 7:681 BW. Het feit dat de kok geen afvloeiingsregeling is aangeboden, maakt een ontslag nog niet kennelijk onredelijk. De arbeidsovereenkomst is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat zou niet onterecht zijn als het fysieke gebreken betreft. Maar het gaat hier om psychische gebreken, namelijk burn-out.

 

Uit informatie van de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en het UWV blijkt dat die klachten werden veroorzaakt door een conflict tussen de kok en een collega uit de keuken van de serviceflat. Die relatie was zo gespannen en verstoord dat die collega eind 2005 de kok bij de keel heeft gegrepen en tegen de muur heeft gedrukt. Omdat de oorzaak van de blijvende uitval werkgerelateerd is, ligt dat in de risicosfeer van de werkgever.

 

Daar komt bij dat de werknemer steeds naar volle tevredenheid heeft gefunctioneerd. De werkgever heeft naar het oordeel van de rechter onvoldoende gedaan om de verstoorde relatie op te lossen. Pas na een jaar kwam er een voorstel tot een gesprek, zonder aan te geven wat het doel zou moeten zijn. Uit verklaringen blijkt dat ook veel collega’s problemen hadden met de collega in kwestie. Maatregelen om de werksfeer in de keuken te verbeteren zijn echter uitgebleven.

  

Verder is de rechter van oordeel dat de werkgever tekort is geschoten in zijn verplichting tot re-integratie. Door geen passende voorziening te treffen is de werkgever onvoldoende tegemoetgekomen aan de belangen van de werknemer. Daarmee is het ontslag kennelijk onredelijk. De rechter komt, op basis van de kantonrechtersformule, uit op een schadevergoeding van 30.800 euro.

 

Reageer op dit artikel