artikel

Veel methoden ongevallenanalyse onbekend

Veilig werken

Ook andere methoden als SOAT, PRISMA en Foutenboomanalyses worden vaak genoemd. Methoden als Acci-map, Achilles, Apollo, ETBA, ECFA+, de bouwnijverheidmethode, MTO en HPES, SIRE en TapRoot blijken relatief onbekend te zijn.

 

Opvallend is dat de resterende 30 procent helemaal geen methode voor ongevallenanalyse zegt te gebruiken. Soms is dat omdat men die niet kent, soms ook handelt men op basis van ervaring. Onduidelijk is of deze aanpak leidt tot betrouwbare en reproduceerbare resultaten, waarmee effectief de werkelijke oorzaken van ongevallen kunnen worden gevonden en aangepakt.

 

Het was al bekend dat er soms geen sprake is van een bewuste keuze, maar dat in het bedrijf gaandeweg een bepaalde werkwijze ontstaan is. Soms wordt er al jarenlang een bepaalde methode gebruikt omdat iemand die toevallig ooit heeft geintroduceerd. Vervolgens is er nooit kritisch naar gekeken en vraagt niemand zich af of het wel de meest handige werkwijze is.

 

De helft van de deelnemers geeft verder aan in een bepaalde methode geen training gevolgd te hebben. Dit is opmerkelijk, omdat pas na vaker gebruik van een methode en soms pas na een training de methode goed toegepast kan worden. Als een methode zonder goede training of slechts incidenteel wordt toegepast, zijn de resultaten vaak niet reproduceerbaar en daarmee niet betrouwbaar. Bij de helft van de deelnemers kan dit dus het geval zijn.

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel