artikel

Voor eigen zaken op internet

Veilig werken

De chef komt erachter dat de man in een bepaalde periode geregeld heeft geinternet over zaken die niets met het werk te maken hadden. De werkgever verzoekt daarom bij de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst, primair wegens een dringende reden en subsidiair wegens een verandering in de omstandigheden.

 

De rechter overweegt dat de werkgever niet heeft aangetoond dat er sprake is van buitensporig internetgebruik. De door de werkgever overgelegde overzichten geven weliswaar de bezochte sites weer en deze zijn overwegend niet-werkgerelateerd, maar ze geven niet de intensiteit van het internetgebruik weer. De werkgever heeft niet aangetoond dat de man daar veel uren aan gespendeerd heeft.

 

Voorts heeft het internetgebruik geen enkele invloed gehad op het functioneren van de werknemer. Want de werkgever deelde desgevraagd tijdens de zitting mee dat er niets viel aan te merken op het functioneren van de man. Een ernstige waarschuwing was dan ook meer op zijn plaats geweest. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen.

 

Reageer op dit artikel