artikel

Bedrijfsarts bedreigd!

Veilig werken

Nadat de arts enkele verwijten van de man heeft aangehoord, beeindigt hij het gesprek. Terwijl de arts de kamer uitloopt, gooit de werknemer een toetsenbord van het bureau, waardoor ook de monitor omvalt. De man wordt dezelfde dag door de werkgever schriftelijk ontslagen wegens het gebruik van fysiek geweld tegen de bedrijfsarts. De bedrijfsarts doet aangifte bij de politie.

 

De werknemer eist in een kort geding wedertewerkstelling en doorbetaling van loon.

De kantonrechter stelt vast dat er geen getuigen waren. Daarom weegt de – ontkennende – verklaring van de werknemer even zwaar als de verklaring van de bedrijfsarts. Uit het proces-verbaal van aangifte is niet op te maken dat de bedrijfsarts van achteren is aangevallen. In de ontslagbrief staat dat het fysiek geweld als volgt heeft plaatsgehad: ‘U heeft het toetsenbord van het bureau gegooid en het beeldscherm omver geworpen. Toen de bedrijfsarts de schade wou bekijken, heeft u hem een kaakslag gegeven.’

 

De werknemer betwist ten stelligste dat hij de bedrijfsarts heeft geslagen. Daarom is volgens de rechter cruciaal het antwoord op de vraag aan wiens lezing in een bodemprocedure het meeste gewicht wordt toegekend. Gezien de voorgeschiedenis van de werknemer, die kennelijk snel getergd reageert, een kort lontje heeft en ook een berisping heeft gehad, is de rechter van oordeel dat de werkgever terecht de lezing van de bedrijfsarts zwaarder heeft laten wegen dan die van de werknemer.

 

Daarbij acht de kantonrechter ook van belang dat de bedrijfsarts niet alleen aan de werkgever heeft verklaard dat hij is geslagen, maar dat hij daarvan ook aangifte heeft gedaan bij de politie. Dat betekent dat er vooralsnog vanuit kan worden gegaan dat er fysiek geweld is gebruikt. Er bestaat daarom een goede kans dat het ontslag op staande voet in een bodemprocedure stand zal houden. Het verzoek wordt afgewezen.

 

 

Reageer op dit artikel