artikel

Gestruikeld over een pallet

Veilig werken

Een dag later blijkt dat haar pols is gebroken. De pallets staan in de productiehal tegen een muur opgestapeld, vlak bij de toiletgroep. De vrouw spreekt haar werkgever aan voor vergoeding van de schade. De breuk is redelijk hersteld. Maar door de breuk heeft zich een dystrofie ontwikkeld waardoor zij haar pols nog maar beperkt kan gebruiken.

 

De kantonrechter wijst de vordering af. In hoger beroep stelt het gerechtshof vast, dat de zorgplicht geen absolute waarborg beoogt tegen ongevallen. Welke maatregelen van een werkgever verlangd kunnen worden, hangt van de omstandigheden af. Daarbij zijn van belang: de aard van de werkzaamheden, de kenbaarheid van het gevaar, de kans op verwezenlijking van het gevaar, de ernst van de gevolgen, en de mate van bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen.

 

Het hof komt tot de conclusie dat het werk en de werksituatie niet gevaarlijk waren. De bedrijfshal was goed verlicht en de pallets stonden ordelijk en op vaste plekken opgesteld. Verder was een medewerker belast met het weghalen van lege pallets en wist de vrouw dat er pallets bij de toiletten konden staan.

 

In de RI&E, uitgevoerd door de arbodienst, is het onderwerp niet genoemd en er zijn geen eerdere struikelgevallen bekend. Het risico op vallen werd daarom niet groot geacht. Daar komt volgens het hof nog bij dat het niet erg aannemelijk is dat men snel ernstig letsel oploopt als men over een pallet struikelt.

 

Van belang is ten slotte dat de werkneemster heeft erkend dat zij de pallet wel had gezien, zodat het hof er vanuit gaat dat een gele markering (of extra waarschuwingstekens of hekjes) het ongeval niet zou hebben kunnen voorkomen. Op grond van dit alles komt het hof tot het oordeel dat de werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Het hoger beroep wordt afgewezen.

 

Reageer op dit artikel