artikel

Ontslag wegens diefstal plakje kaas

Veilig werken

Een collega had een hamburger besteld met de mededeling ‘Maak hem maar zo voedzaam mogelijk; doe er maar een plakje kaas op’. Dat heeft ze gedaan omdat zij niet durfde te weigeren. Verder wist zij niet of haar collega voor een hamburger of een cheeseburger betaald had, aangezien zij niet zelf had afgerekend.

 

De rechter stelt vast dat in de huisregels van McDonald’s onder ‘Verboden gedragingen’ staat dat je geen producten mag weggeven aan vrienden, familie of collega’s. Dat geldt ook voor producten die moeten worden weggegooid. Bij niet-naleving kan ontslag volgen. De vrouw heeft een plakje kaas weggegeven aan een collega. Maar dat betekent nog niet dat daarmee direct sprake is van een dringende reden zoals de werkgever aanvoert en dat de enige maatregel ontslag op staande voet zou moeten zijn.

 

Het is inderdaad zo dat de huisregels vermelden dat ontslag kan volgen. Maar voor de beoordeling van het handelen van de vrouw moet wel naar de gang van zaken worden gekeken. Daarbij acht de kantonrechter het van belang dat het initiatief voor het weggeven van het plakje kaas niet is uitgegaan van de vrouw, maar van haar collega. Ook had de werkneemster niet de bedoeling om in strijd met de huisregels te handelen. Zij deed niets heimelijk en heeft de hamburger/cheeseburger verpakt in een cheeseburgerverpakking.

 

Daar komt bij dat McDonald’s de vrouw ook niet in de gelegenheid heeft gesteld een toelichting te geven op haar handelen. Ook weegt de rechter mee dat het slechts gaat om een plakje kaas. Hoewel de waarde niet doorslaggevend is, gaat het hier toch maar om een geringe stijging van de verkoopwaarde van de hamburger.

 

Tot slot acht de kantonrechter van belang dat McDonald’s kennelijk met twee maten meet, omdat de bewuste collega niet op staande voet is ontslagen. Gelet op dit alles vindt de rechter ontslag op staande voet een te vergaande maatregel. Dat hoort immers een uiterste sanctie te zijn. Dat de werkneemster al eerder was gewaarschuwd voor te laat komen en het eten van friet op de werkvloer maakt dat niet anders, omdat dit ging om algemene regels en niet om ‘verboden’ gedragingen. Het ontslag op staande voet wordt teruggedraaid en de werkgever moet het salaris doorbetalen tot de daadwerkelijke beeindiging van de arbeidsovereenkomst.

 

Reageer op dit artikel