artikel

Overgewicht: waar bemoei je je mee?

Veilig werken

Uit recent onderzoek blijkt dat de meeste werkgevers vinden dat ze mogen ingrijpen als de leefstijl van een werknemer leidt tot productiviteitsverlies. Ze mogen faciliteren, stimuleren en motiveren, maar niet dwingen. Bijna tweederde van de werkgevers ziet het als zijn taak om de werknemer aan te spreken op ongezond gedrag.

 

Gezondheidsprofessionals kunnen een praktische bijdrage leveren aan de bevordering van een gezonde leefstijl. Het doorverwijzen naar een professional, zoals de dietist, is in dit verband belangrijk. Een probleem is echter wel dat de gezondheidsbevordering op de werkplek vooral werknemers aanspreekt die uit zichzelf al interesse hebben in een gezonde leefstijl.

 

De minder geinteresseerde werknemers kunnen het als dwang ervaren en vertonen weerstand. Bovendien kan er een stigmatiserende werking uitgaan van leefstijlinterventies. De teamsfeer kan negatief beinvloed worden, bijvoorbeeld als mensen zich aangesproken voelen en daardoor onzeker worden. Een integrale benadering van leefstijl kan helpen dit risico te beperken.

 

Leidinggevenden en bedrijfsartsen/arbeidsdeskundigen in het onderzoek geven aan dat het niet eenvoudig is om medewerkers op hun leefstijl aan te spreken. Daarom is mogelijk een goed alternatief deze rol te laten vervullen door een onafhankelijke leefstijlcoach. Die rol zou kunnen worden ingevuld door een dietist.

 

 

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel