artikel

Te oud voor de brandweer

Veilig werken

Wolf vordert schadevergoeding wegens schending door de brandweer van het verbod op leeftijdsdiscriminatie.De Duitse rechter vraagt vervolgens het Europese Hof of de leeftijdsgrens in strijd is met Richtlijn 2000/78/EG. Deze richtlijn geeft een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep.

 

Het Hof van Justitie EG overweegt dat er op grond van art. 4 lid 1 van de richtlijn geen sprake is van discriminatie als het gemaakte onderscheid samenhangt met een wezenlijk en bepalend beroepsvereiste. Dat kan volgens het hof ook fysieke eisen betekenen. Uit de door de Duitse regering gegeven antwoorden blijkt dat met de leeftijdsgrens voor toelating tot het middenkader van de brandweertechnische dienst wordt beoogd de volledige operationaliteit en de goede werking van het korps beroepsbrandweerlieden te verzekeren.

 

Bepaalde interventies door het middenkader van de brandweertechnische dienst vergen namelijk fysieke capaciteiten van een bijzonder hoog niveau die alleen de jongste ambtenaren kunnen hebben. Ambtenaren die ouder zijn dan 45 tot 50 jaar beschikken daar niet meer over.

De leeftijdsgrens wil garanderen dat de ambtenaren van het middenkader gedurende een redelijk lange periode van hun loopbaan de fysiek zware taken kunnen blijven verrichten. Daarom is het hof van mening dat het beschikken over bepaalde fysieke capaciteiten een wezenlijk en bepalend beroepsvereiste is in de zin van de richtlijn en dat het stellen van de leeftijdsgrens geschikt is om dat doel te bereiken.

 

Reageer op dit artikel