artikel

Te zware rolcontainer

Veilig werken

Die loopt letsel op en wordt voor behandeling in een ziekenhuis opgenomen. Omdat het gevaar om bekneld te raken onvoldoende is tegengegaan, krijgt de werkgever een boete van 10.800 euro. Bezwaar bij de minister van SZW en beroep bij de rechtbank zijn vergeefs en de werkgever gaat in hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

De Afdeling stelt vast dat Artikel 3.17 Arbobesluit de verplichting aan de werkgever oplegt om knelgevaar te voorkomen dan wel zo veel mogelijk te beperken. Het gevaar heeft zich gerealiseerd en is daarom niet voorkomen. De werkgever overlegt een ‘Checklist werken met rolcontainers’ van BGZ wegvervoer, de RI&E van BGZ wegvervoer en het TNO-rapport ‘Arborisico’s in de branche goederenvervoer’.

 

Maar in afwijking van de daarin opgenomen adviezen, is een rolcontainer van 420 kilogram zonder verdere hulp uitgeladen. In de door de werkgever overlegde RI&E wordt geadviseerd om bij zwaar duwen en trekken te werken met elektrisch aangedreven karren of met een lier of grijparm. Ook wordt er gesproken over een maximale belading van 245 kilo op een gladde vloer en 125 kilo op een oneffen vloer.

 

De werkgever vindt echter dat hij het gevaar zoveel mogelijk heeft beperkt en dat de overlegde stukken slechts adviezen bevatten en geen bindende voorschriften. De werknemers krijgen voldoende voorlichting en begeleiding. Alle chauffeurs ontvangen een Handboek chauffeur waarin de veiligheidsvoorschriften staan en aandacht wordt besteed aan laden en lossen. Ook worden ze regelmatig bijgeschoold.

 

Het materiaal voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften en de werknemers beschikken over de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsmiddelen. Dat het ongeval toch heeft plaatsgevonden, is volgens de werkgever te wijten aan het slachtoffer zelf, die heeft de rolcontainer niet geduwd maar geprobeerd over de drempelplaat te trekken.

 

De Afdeling vindt dat, mede met het oog op de genoemde adviezen, de werkgever had moeten zorgen voor aangedreven hulpmiddelen, het inzetten van meerdere personen of het afspreken van een lager maximaal gewicht van de rolcontainers. Dat in de brochure ‘Gezond werken met rolcontainers’ van BGZ wegvervoer een maximaal gewicht van 500 kilogram staat, maakt dat, gezien de vele andersluidende adviezen, niet anders. De werkgever heeft nagelaten het gevaar te beperken. Het hoger beroep wordt verworpen.

 

Reageer op dit artikel