artikel

Veerkracht zorgt voor veiligheid

Veilig werken

Kleine foutjes kunnen zo uitgroeien tot grote problemen. In dit verband duikt steeds vaker het Engelse woord resilience op: veerkracht, rek of robuustheid. In het verlengde daarvan is er een stroming in de veiligheidskunde met de naam Resilient Risk Management (RRM).

 

RRM gaat uit van de unieke menselijke kwaliteiten die vaker leiden tot succes dan tot falen. Deze kwaliteiten maken het mogelijk dat bedrijven en mensen zich voortdurend kunnen aanpassen aan inherente gevaren, onzekerheden en tegenstrijdigheden. Dat gebeurt door slim te organiseren: iedereen te betrekken bij het uitvoeren, regelen, verbeteren en vernieuwen van de organisatie. Om dat praktisch en behapbaar te houden in een grote organisatie, ligt het voor de hand om te decentraliseren tot een teamgrootte waarbinnen iedereen met alles kan meedoen, meebeslissen, meepraten en meedenken.

 

Een andere belangrijke eigenschap van veerkracht is het vermogen om te reageren op fouten als ze zich voordoen en je niet uit het veld te laten slaan bij verrassingen. Een resilient team doet niet aan ontkenning van fouten, en voorkomt zo dat ze zich opstapelen. Als zo’n team is samengesteld uit meerdere disciplines is het gevoeliger voor veiligheidsrelevante informatie en kan het betere diagnoses maken. De precieze teamsamenstelling verschilt per fabriek. Waar het om gaat is dat de teamleden elk met hun eigen blik naar een mogelijk kritische situatie kunnen kijken.

 

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel