artikel

Het ABC van organisaties en adviseurs

Veilig werken

Organisaties uit de A-klasse zijn bedrijven die hun zorgplicht optimaal willen en kunnen invullen. Zij doen er in redelijkheid alles aan om de werknemers veilig, gezond en in welbevinden hun taken te laten verrichten. Ze laten alleen de beste adviseurs binnen en doen niet moeilijk over de prijs.

 

Organisaties uit de B-klasse hebben met de bedrijven in de A-klasse gemeen dat ze zich verantwoordelijk voelen voor een optimale kwaliteit van de arbeid, maar ze kunnen hier geen goed beleid op richten. Arbo-adviseurs hebben bij deze B-bedrijven globaal twee opdrachten: praktische hulp bij het oplossen van het voorliggende probleem en strategische hulp bij het ontwikkelen van een meer beleidsmatige aanpak voor de organisatie.

 

Helaas zijn er ook de C-bedrijven die niet willen en/of kunnen investeren in de kwaliteit van de arbeid. Het werk van adviseurs zal zich goeddeels beperken tot het oplossen van praktische problemen, en betaling voor het advies zal nogal eens tot frustratie leiden.

 

Ook arbo-adviseurs zijn onder te verdelen in een A-, B- en C-klasse:

  • De A-adviseurs zijn zelfstandig ondernemers en opereren in netwerkorganisaties. Ze kunnen goed samenwerken en opereren in situaties waarin zij gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven.

  • De B-adviseurs willen dat ook graag en hebben het qua kennis en inzicht ook misschien wel in zich. Ze missen echter het lef en de communicatieve vaardigheden van de A-adviseur.

  • De C-adviseurs, tenslotte, blijven het liefst in hun rol van expert. Zij hebben moeite om samen te werken en zich proactief op te stellen. Hun activiteiten monden uit in oppervlakkige standaardadviezen.

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel