artikel

Ongeval bij het verladen

Veilig werken

De chauffeur verwijdert de dekzeilen en de stangen aan de bovenkant van de oplegger. De machine bestaat uit twee delen, de machine zelf en een aggregaat. In opdracht van een van de Finse monteurs maakt de chauffeur de spangordels los waarmee de machine op de oplegger is vastgemaakt. Bij het losmaken van de vierde spangordel valt het aggregaat van de oplegger op de chauffeur die daardoor letsel oploopt. Hij vordert vergoeding van zijn schade.

 

Er is geen ongevalsrapport gemaakt. De partijen zijn het erover eens dat het ongeval is gebeurd in de uitoefening van de werkzaamheden. Naar het oordeel van het hof heeft de chauffeur niet aannemelijk gemaakt dat het lossen van deze lading zo bijzonder was dat de gebruikelijke instructies niet toereikend zouden zijn. Uit zijn betoog wordt niet duidelijk welke maatregelen of instructies de werkgever bij dit transport heeft nagelaten.

 

Verder faalt het betoog van de chauffeur dat de aansprakelijkheid van de werkgever het gevolg is van het feit dat de Finse verlader van de machine moet worden beschouwd als hulppersoon. De chauffeur heeft immers nagelaten te onderbouwen dat die verlader tekort is geschoten in zijn zorgplicht. De vraag of die verlader dan ook als hulppersoon kan worden beschouwd, blijft daarom buiten beschouwing. De werkgever heeft zijn zorgplicht niet geschonden. De vordering wordt daarom afgewezen.

 

 

Reageer op dit artikel