artikel

Veel uitbuiting Poolse arbeiders

Veilig werken

Polen hebben in Nederland geen tewerkstellingsvergunning meer nodig, zoals enkele jaren geleden. Nederlandse werkgevers hoeven door deze versoepeling niet meer aan te tonen dat ze geen Nederlandse werknemers kunnen vinden. Wel zijn werkgevers sinds 2008 wettelijk aansprakelijk voor het handelen van malafide uitzendbureaus die hen de goedkope Polen leveren. “Maar er zijn nog heel wat die doen alsof hun neus bloedt en de andere kant opkijken,” zegt Tom Gibcus, bij de uitzendoepel ABU (Algemene Bond van Uitzendbureaus) belast met het beleid rond de werving van migranten.

 

De ABU telt onder haar leden circa zeventig uitzendbureaus die NEN-44001 gecertificeerd zijn. Dat wil zeggen dat ze hun Poolse en andere buitenlandse werknemers betalen volgens de algemeen verbindend verklaarde CAO Uitzendkrachten. De meeste Polen kunnen de malafide arbeidsbemiddelaars echter niet onderscheiden van de gecertificeerde bureaus. Daardoor krijgen ze vaak te maken met uitbuiting en onderbetaling, en ook met slechte woonomstandigheden.

 

Als ‘menswaardige’ huisvestingsnorm hanteert uitzendkoepel ABU minimaal tien vierkante meter woonruimte per werknemer. De gemiddelde huurprijs per week zou niet meer dan vijftig  euro per week moeten bedragen, stelt Tom Gibcus. “Maar,” voegt hij eraan toe, “we weten dat er ook Polen zijn die met z’n vieren een wrakke caravan moeten delen. Per man per week zeventig of tachtig euro. Dit soort uitwassen is een smet op onze branche.”

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel