artikel

Discriminatieklachten niet goed aangepakt

Veilig werken

De kantonrechter stelt vast dat discriminatie meestal nogal ongrijpbaar is, maar ook vaak te snel wordt afgedaan als zijnde niet waar. De werkneemster heeft een aantal voorbeelden genoemd van situaties waarin zij werd gediscrimineerd. Die voorbeelden zijn door de werkgever onderzocht, maar er is niets gevonden en de werkgever heeft toen de conclusie getrokken dat er geen sprake was van discriminatie.

 

De rechter vindt dat een onjuiste conclusie. Juist gezien de beladenheid van discriminatie en het feit dat het vaak te snel wordt afgedaan met de woorden dat het bij de betrokkene “tussen de oren” zit, zou de werkgever er goed aan gedaan hebben om het probleem langs een andere kant aan te pakken.

 

Hij had niet zozeer onderzoek moeten doen naar de beschuldigingen, maar moeten proberen om discriminatoir gedrag te voorkomen. Hij had uit kunnen gaan van de juistheid van de woorden van de werkneemster. Hij had een bijeenkomst kunnen beleggen met alle werknemers waarin het probleem aan de orde werd gesteld.

 

Maar door de gekozen aanpak is een situatie ontstaan waarbij de werkneemster geen andere uitweg zag dan op te stappen. Daarom kent de rechter bij wijze van uitzondering geen vergoeding toe, maar wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden op een later datum ontbonden zodat de werkneemster aansluitend aanspraak kan maken op een uitkering.

 

Reageer op dit artikel