artikel

Opleiding begint op de werkplek

Veilig werken

De nieuwkomers kunnen in een aantal categorieen werknemers worden verdeeld: schoolverlaters, stagiairs en flexwerkers. Daarnaast kunnen ook werknemers van buitenlandse komaf extra aandacht nodig hebben.

Bij binnenkomst bij een bedrijf spelen drie belangrijke factoren een rol. Ten eerste kent de nieuweling het bedrijf niet. Ten tweede wordt hij in de eerste dagen overspoeld met indrukken en feiten – zoals een voorlichtingsfilm en de namen van alle collega’s – en zal hij niet alles kunnen onthouden. Tot slot wil hij op zijn eerste dag begrijpelijkerwijze een goede indruk maken. Als hem gevraagd wordt of hij de instructies goed begrepen heeft, zal hij daarom in de meeste gevallen bevestigend antwoorden – ook als hij dit niet zeker weet.”
Voor elk van deze situaties biedt de ‘aanpak nieuwkomers’ een oplossing. Naast de praktische handvatten is een ondersteunende bedrijfscultuur ook van groot belang. Niets is funester voor de houding van een nieuwkomer dan oudgedienden die de veiligheidsinstructie teniet doen door achteloos werkgedrag.
Elkaar wijzen op gedrag dat voor verbetering vatbaar is, moet acceptabel gemeengoed
zijn. Op deze manier zullen ongelukken met nieuwe werknemers aanzienlijk afnemen en betekent een nieuwe collega een welkome aanvulling.

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel