artikel

Stewardess voelt zich gediscrimineerd

Veilig werken

De KLM neemt de klacht in behandeling. Later krijgt zij een brief waarin staat dat de zaak is onderzocht, maar niet welke actie tegen de copiloot is ondernomen. KLM legt de weigering van de vrouw om met de copiloot in gesprek te gaan, uit als gebrek aan zelfreflectie en weerbaarheid. Bij verlenging van het jaarcontract kiest KLM niet meer voor een onbepaalde-tijdcontract zoals eerst de bedoeling was, maar voor een voorwaardelijke verlenging voor bepaalde tijd. De werkneemster vindt dat zij gestraft wordt voor het feit dat zij een klacht heeft ingediend. Na een periode van arbeidsongeschiktheid gaat zij weer aan het werk.

 

Zij klaagt vervolgens over onheuse en discriminatoire opmerkingen door collega’s, maar wil geen namen noemen. In april 2009 valt zij uit wegens ziekte. Volgens de bedrijfsarts gaat het om een werkgerelateerde problematiek en ligt de oorzaak van de klachten in de werksituatie.

In augustus 2009 legt de vrouw een klacht neer bij de Commissie Gelijke Behandeling. Die oordeelt in maart 2010 dat KLM in strijd met het verbod van victimisatie (dat iemand een tweede maal slachtoffer wordt van hetzelfde delict) heeft gehandeld door terug te komen op de eerder uitgesproken intentie om het jaarcontract van de vrouw om te zetten in een vast contract. Volgens de commissie ontbreekt verder ieder ander bewijs van benadeling van verzoekster.

 

In december 2009 wordt zij tijdens een vlucht door de captain geschorst wegens gezagsondermijning en het in gevaar brengen van de flight safety. De werkgever start mede daarom in januari 2010 een ontbindingsprocedure.

 

De kantonrechter is van oordeel dat KLM de kiem heeft gelegd voor de verstoring van de arbeidsrelatie, waardoor een aanzienlijk hogere vergoeding dan een neutrale in de rede ligt. Maar de door de vrouw gestelde ‘pesterijen en intimidaties en het niet oplossen van situaties waardoor zij zich geintimideerd en gevictimiseerd voelde’ zijn naar het oordeel van de kantonrechter niet aannemelijk geworden. Toegewezen wordt een vergoeding van 4.500 euro (factor C = 2).

Reageer op dit artikel