artikel

Van de stortplaats gestort

Veilig werken

De vrachtwagen is total loss, de chauffeur komt met de schrik vrij. Zijn werkgever vordert de schade van bijna 43.000 euro terug van de vuilstort, omdat de chauffeur bij het lossen was afgegaan op de instructie van de beheerder van de vuilstort. De rechtbank heeft de vordering in augustus 2007 toegewezen.

 

De eigenaar van de vuilstort gaat in beroep, omdat de rechtbank bij de uitspraak uitdrukkelijk is afgeweken van het oordeel van een deskundige dat het ongeval geheel aan de chauffeur moest worden toegerekend. Deze vond dat ‘een redelijk handelend en redelijk bekwaam vrachtwagenchauffeur tijdens het manoeuvreren en kiepen zelf volledig verantwoordelijk is voor het beoordelen van de directe omgeving, zichzelf en het gebruikte voertuig’. Dat houdt tevens in dat een chauffeur ‘ondanks aanwijzingen van derden altijd de benodigde controles moet uitvoeren en zelf moet bepalen hoever hij een bepaalde locatie kan naderen’.

 

Het hof is van oordeel dat als de instructie van de beheerder om tot de rand van de stort te rijden, letterlijk wordt genomen en ook zo wordt uitgevoerd, dit evident gevaarzettend is. Een dergelijke instructie is dan ook onrechtmatig. Maar het hof is het eens met de deskundige dat een redelijk handelend en redelijk bekwaam vrachtwagenchauffeur zelf moet beslissen of inrijden of kiepen ter plaatse verantwoord is, ook als hij van de beheerder van de stortplaats de opdracht krijgt om te kiepen vanaf de rand. Daar komt nog bij dat er geen gezagsrelatie was tussen de beheerder van de stort en de chauffeur. Het vonnis van de rechtbank wordt vernietigd.

 

Reageer op dit artikel