artikel

Vrouw glijdt bij vorst uit op metroperron

Veilig werken

De bank heeft volgens de CAO het loon volledig doorbetaald en vordert nu betaling van ruim 8000 euro voor het betaalde (netto) loon en de kosten van het geding. ING stelt dat de ongeschiktheid het gevolg is van de val op het metrostation en dat RET daarvoor aansprakelijk is. De bank heeft op grond van artikel 6:107a BW een verhaalsrecht wegens de loondoorbetaling.

 

ING stelt dat de vrouw is gevallen door gladheid. Het had de nacht voor het ongeval gevroren en de RET was door de Roteb gewaarschuwd voor mogelijke gladheid. Desondanks was er niet, of in elk geval onvoldoende gestrooid. Ook zijn de reizigers niet voor gladheid op het perron gewaarschuwd. Door dit na te laten heeft de RET een onrechtmatige daad gepleegd jegens de medewerkster van de ING.

 

De RET vindt dat de vrouw gewoon niet goed heeft opgelet. Er waren afdoende maatregelen genomen om de gladheid te bestrijden. Daarnaast is het redelijkerwijs niet mogelijk om op alle 42 metrostations elke vorm van gladheid te bestrijden. De vrouw had moeten beseffen dat gezien het vroege tijdstip het zout nog niet overal (voldoende) was ingelopen, waardoor het nog niet effectief was.

 

De rechtbank neemt aan dat dat het geval was, maar stelt vast dat op het moment van de val niet voor gladheid was gewaarschuwd, noch met borden noch via de omroepinstallatie. De kernvraag is of er sprake is geweest van een gevaarlijke situatie die de RET heeft laten voortbestaan, terwijl de vervoersmaatschappij een zorgplicht had om aanvullende maatregelen te treffen. Als dat het geval is, dan heeft de RET onzorgvuldig gehandeld.

 

De RET heeft niet aannemelijk gemaakt dat het bezwaarlijk is om tijdig waarschuwingen te geven voor gladheid op de perrons. Het feit dat het metrostation pas wordt bemand nadat de eerste metro’s – om circa 5.45 uur – dit station zijn gepasseerd, is een eigen keuze van RET. Het is zelfs niet denkbeeldig dat iemand bij het aankomen van een metro valt en onder of tegen een rijdende metro komt. Een zeer ernstig risico. Het nemen van vrij eenvoudige maatregelen had het risico kunnen verkleinen. Door die na te laten, heeft het bedrijf onzorgvuldig gehandeld ten opzichte van de vrouw. De RET is dan ook aansprakelijk voor de schade die zij heeft geleden. De rechtbank wijst de vordering van de ING toe.

 

Reageer op dit artikel