artikel

Overtreden rookverbod chemiebedrijf

Veilig werken

De werknemer maakt bezwaar bij de rechter. Hij vindt het ontslag een te zware maatregel. Het roken leverde op de betreffende plek geen direct gevaar op en het was zijn eerste overtreding. Hij heeft negen jaar goed gefunctioneerd en het ontslag heeft grote persoonlijke gevolgen. Hij is een zware roker, heeft spijt van zijn actie en is bereid om publiekelijk excuses te maken.

 

Volgens de kantonrechter is het niet aan de werknemer om te beoordelen of het roken op een bepaalde plek al dan niet gevaarlijk is. Het gaat hier om een chemisch bedrijf dat grondstoffen produceert voor de verfindustrie. Er wordt met brandbare stoffen gewerkt en de productie is gebonden aan tal van vergunningen van provincie en brandweer. Op de naleving wordt jaarlijks gecontroleerd. De gevolgen van een mogelijke brand of ontploffing zijn niet te overzien, zowel voor het bedrijf als voor de naast gelegen stad.

 

Uit het oogpunt van veiligheid is daarom ook letterlijk een streep getrokken, de gele lijn. Het veiligheidsvoorschrift brengt met zich mee dat al bij een eerste overtreding de sanctieregeling in werking treedt. Als er eerst gewaarschuwd moet worden, doet dat afbreuk aan de bescherming die het voorschrift beoogt. Op grond van de cao is de werknemer mede verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in het bedrijf en is hij verplicht de voorschriften na te leven.

 

Bij overtreding is de werkgever bevoegd disciplinaire maatregelen te nemen, zoals is overeengekomen met de ondernemingsraad. Met als ultieme sanctie: ontslag op staande voet. Deze regeling werd in januari 2009 aan het personeel duidelijk gemaakt met de mededeling: ‘vanaf heden zal een ieder die achter de gele lijn of tussen de laboratoria betrapt wordt op roken, op staande voet worden ontslagen. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit. Hetgeen betekent dat we ons dergelijke risico’s niet kunnen veroorloven’.

 

De werknemer kan zich daarom niet meer verschuilen achter persoonlijke belangen en omstandigheden, hoe triest een ontslag voor hem ook uitpakt. Van een man van 40 jaar kan – mede gezien zijn lange dienstverband – verwacht worden dat hij het belang van het rookverbod voldoende inziet en zich daarnaar gedraagt. De vordering om het ontslag ongedaan te maken wordt afgewezen.

Reageer op dit artikel