artikel

RSI niet veroorzaakt door golfen!

Veilig werken

In maart 2005 stelt zij haar werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van de beroepsziekte RSI. Defensie wijst na bezwaar in augustus 2009 (!) de aansprakelijkheid af en de vrouw gaat in beroep.

 

De rechtbank stelt vast dat de vrouw haar werk heeft moeten staken wegens fysieke klachten. In de ontslagbrief staat ondubbelzinnig dat de ziekte wordt aangemerkt als een beroepsziekte. Ook is een aanvullende uitkering toegekend. Meerdere bedrijfsartsen hebben een arbeidsgerelateerde aandoening vastgesteld. Daarmee is de beroepsziekte voldoende aannemelijk gemaakt.

 

De huidige medische adviseur van Defensie trekt de eerder gegeven medische verklaringen in twijfel, maar de rechtbank verwerpt dit. Het feit dat er geen onafhankelijk verslag van de werkinhoud en werksituatie aanwezig is, kan niet in het nadeel van de werkneemster worden uitgelegd. Ook de invloed van mogelijk andere factoren die tot de RSI hebben bijgedragen, is niet nader onderzocht. Dat de vrouw eerder een golf-elbow heeft gehad of dat de RSI te wijten zou zijn aan de gevolgen van een auto-ongeval, mist elke medische onderbouwing.

 

De werkgever heeft aangevoerd dat bij overschrijding van arbonormen voor beeldschermwerk bedacht moet worden dat het volstrekt onduidelijk is welke maatregelen wel effectief zijn. Maar die bewering kan de rechtbank niet plaatsen, mede gezien de omvangrijke literatuur en jurisprudentie over dit onderwerp na het rapport van de Gezondheidsraad uit het jaar 2000, waar de werkgever zich steeds op beroept.

 

De rechtbank oordeelt dat er sprake is van een beroepsziekte en dat Defensie niet heeft voldaan aan zijn zorgverplichtingen. Het beroep is gegrond. De werkgever moet een nieuw besluit nemen met inachtneming van deze uitspraak. Omdat de zaak tot nu toe zeer traag is afgehandeld, moet Defensie dit binnen zes weken doen.

Reageer op dit artikel