artikel

Ambulancechauffeur veroorzaakt ernstige aanrijding

Veilig werken

Van de andere kant komt er een andere vrachtwagen aan die bij het inzetten van de inhaalmanoeuvre al vrij dicht genaderd is. De ambulance rijdt tegen de linker zijkant van deze vrachtwagen, waardoor die schaart en tegen een boom tot stilstand komt. Vervolgens komt een volgende tegemoetkomende vrachtwagen tegen de ambulance aan, rijdt de berm in en schaart.

 

Uiteindelijk komt de ambulance frontaal tegen een derde tegemoetkomende vrachtwagen tot stilstand. Naast de 54-jarige ambulancechauffeur, die in kritieke toestand naar het ziekenhuis wordt overgebracht, zijn ook andere mensen gewond geraakt. En de brandweer moet eraan te pas komen om te assisteren. Uiteindelijk blijkt dat de ambulancechauffeur en een medeweggebruiker zwaar lichamelijk letsel hebben opgelopen.

 

De ambulancechauffeur wordt vervolgd wegens overtreding van artikel 6 Wegenverkeerswet (zwaar lichamelijk letsel door schuld). De officier van justitie vordert schuldigverklaring zonder oplegging van straf (artikel 9a Wetboek van Strafrecht).

 

De rechtbank acht de feiten bewezen en verklaart de chauffeur schuldig aan het veroorzaken van een ongeval wegens zeer onvoorzichtig rijgedrag. Maar anders dan de officier van justitie, vindt zij dat bij de strafoplegging niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 9a Sr. Er is geen sprake van een strafbaar feit van geringe ernst, omdat bewezen is dat de chauffeur zeer onvoorzichtig is geweest. Ook diens persoonlijkheid en de omstandigheden waaronder het feit is begaan geven geen aanleiding tot het toepassen van artikel 9a Sr.

 

Maar de rechtbank houdt er wel rekening mee dat de chauffeur door het ongeval blijvend invalide en daardoor arbeidsongeschikt is geworden. Daarmee is hij naar het oordeel van de rechtbank al zwaar gestraft. Ook is hij meer dan dertig jaren ambulancechauffeur geweest. Daarbij heeft hij, ondanks de hoge eisen die aan hem werden gesteld, nooit een ongeluk veroorzaakt. Daarom volstaat de rechtbank met het opleggen van een geheel voorwaardelijke  ontzegging van de rijbevoegdheid van een half jaar.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel