artikel

Krantenbezorger loopt schade op

Veilig werken

Volgens de krantenbezorger heeft De Persgroep niet voldaan aan haar zorgplicht. Hij stelt de groep aansprakelijk op grond van art 7:658 lid 4 BW (de zorgplicht van een werkgever voor derden). De kantonrechter wijst de vordering af. Hij acht het wetsartikel in dit geval niet van toepassing, omdat het werk van de bezorger niet vergelijkbaar zou zijn met een arbeidssituatie. De krantenbezorger gaat in beroep.

 

Het hof stelt vast dat er tussen De Persgroep en de krantenbezorger geen (arbeids)overeenkomst bestaat en dat art. 7:658 lid 4 BW (de zorgplicht) en 7:611 BW (goed werkgeverschap) niet rechtstreeks van toepassing zijn. Volgens het hof creeert de zorgplicht van 7:658 lid 4 BW wel een aansprakelijkheid voor degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft. Maar uit de toelichting bij dit artikellid blijkt dat het dan moet gaan om werkzaamheden die de derde ook door eigen werknemers had kunnen laten verrichten.

 

Het hof stelt vast dat De Persgroep het bezorgen niet zelf verricht, maar uitbesteedt aan distributeurs. Het bezorgen van kranten valt daarom niet onder de bedrijfsvoering van De Persgroep. Het hof concludeert dat de krantenbezorger zich niet kan beroepen op art. 7:658 lid 4 BW. Ook van een doorwerking van art. 7:611 BW is geen sprake. Het hoger beroep wordt verworpen.

 

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel