artikel

Letsel bij helpen lossen vrachtwagen

Veilig werken

De kantonrechter kent de vordering toe en de werkgever gaat in beroep.

Het hof acht het niet van belang dat de partijen van mening verschillen over de juiste toedracht van het ongeval. De werknemer hoeft dat ook niet precies aan te tonen. Ook schept de zorgplicht geen absolute waarborg voor de bescherming van werknemers tegen ongevallen.

 

Maar de wetsbepaling vraagt wel een hoog veiligheidsniveau van de werkruimte, werktuigen en gereedschappen, alsmede van de organisatie van het werk. En verder moet de werkgever toezicht houden op behoorlijke naleving van de instructies en werkruimten en moet hij materialen behoorlijk onderhouden.

 

Aan het lossen van zwaar rijdend materieel zijn altijd risico’s verbonden. Zeker als de vrachtwagen tot stilstand is gekomen en de laadruimte wordt geopend: dan kan er materiaal uit de wagen vallen. Dat hoeft niet alleen een stang te zijn, zoals in dit geval, maar er kan worden gedacht aan (delen van) houten pallets of achterbleven hulpmateriaal (sjorbanden, houten blokken of gereedschap).

 

Daarbij loopt iemand die niet bij het inladen betrokken is geweest een iets groter risico, omdat hij niet weet wat er in de wagen zit. De werknemer wist dat het verboden was om bestuurders van vrachtwagens te helpen bij het openen van de laadruimte. Die instructie hield ook in dat hij op ruime afstand van de vrachtwagen had moeten wachten tot die door de chauffeur losklaar was gemaakt. De werknemer hield zich niet altijd aan dat verbod.

 

De werkgever heeft onvoldoende aangetoond dat hij periodiek liet toezien op de naleving van die instructie of dat er herhaaldelijk is gewaarschuwd voor de risico’s bij het openen van de laadruimte. Na het ongeval zijn de instructies wel aangescherpt.

 

Ook al is het ongeval ontstaan doordat de werknemer in strijd met de instructie te dicht bij de vrachtwagen stond, dat ontslaat de werkgever niet van zijn aansprakelijkheid. Blijvend toezicht op de naleving van de instructies ligt immers op de weg van de werkgever, omdat het algemeen bekend is dat ook ervaren werknemers die de regels kennen, niet altijd de noodzakelijke voorzichtigheid in acht nemen. Daarom is de werkgever tekortgeschoten in zijn zorgplicht. Het beroep wordt verworpen.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel