artikel

Waterwerken

Veilig werken

Dit is er inderdaad; zie het Arbobesluit, art. 3.24. Toiletten en wastafels:

1. In een bedrijf of inrichting zijn in de nabijheid van de ruimten waar de werknemers hun werkzaamheden verrichten een voldoende aantal toiletten aanwezig.

2. In of in de onmiddellijke nabijheid van de ruimten waarin de toiletten zich bevinden zijn voldoende wastafels.

3. De toiletten of het gebruik van de toiletten zijn naar seksen gescheiden.

Reageer op dit artikel