artikel

Bazen Chemie-Pack moesten weer vrij

Veilig werken

Het Openbaar Ministerie wil verlenging van de bewaring. Maar de rechter-commissaris is van oordeel dat er op grond van de beschikbare informatie geen aanwijzing is van een redelijk vermoeden dat de medewerkers schuldig zijn aan opzettelijke brandstichting.

 

Wel staat vast dat er in het bedrijfspand van Chemie-Pack te Moerdijk op 5 januari 2011 brand is ontstaan. Het lijkt erop dat de brand is ontstaan door open vuur te gebruiken voor het oplossen van bevriezingsproblemen aan de membraampomp op het open middenterrein van het bedrijf. Dat is pas gebleken na verhoor van enkele verdachten en getuigen begin juli 2011. Op grond van deze informatie, die kan worden gezien als een nieuw feit, was de officier van justitie op zich gerechtigd om de medewerkers, die eerder waren aangehouden voor andere strafbare feiten, opnieuw aan te houden. Maar dan is het wel van belang dat er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld aan opzettelijke brandstichting.

 

De officier van justitie heeft stukken overlegd waaruit naar het oordeel van de rechter-commissaris blijkt dat in het verleden tweemaal in een tijdsbestek van vijf jaren met open vuur bevriezingsproblemen aan de membraampomp zijn opgelost. Maar volgens de rechter-commissaris blijkt nergens dat de leidinggevenden hiervan op de hoogte waren of konden zijn.

 

Dus kan niet in redelijkheid worden geoordeeld dat er opdracht is gegeven tot de verboden handeling om met open vuur bevriezingsproblemen aan de membraampomp op te lossen of dat daaraan feitelijk leiding is gegeven. Daarom had de officier van justitie de leidinggevenden in redelijkheid niet als verdachten kunnen of mogen aanmerken voor dit strafbaar feit en hadden zij daarvoor niet mogen worden aangehouden. De rechter-commissaris beveelt de onmiddellijke invrijheidstelling.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel