artikel

Klant klaagt over schoonmaakster

Veilig werken

De werkgever accepteert de ziekmelding niet en biedt schoonmaakwerkzaamheden op andere projecten aan, zodat zij steeds met haar leidinggevende zal worden geconfronteerd. Ondanks herhaaldelijke sommaties van de werkgever het werk te hervatten, weigert zij daaraan te voldoen. De werkgever zegt daarop met toestemming van het CWI in januari 2008 de arbeidsovereenkomst op.

 

De vrouw is het niet eens met haar ontslag en stapt naar de rechter. Zij vordert een schadevergoeding van 10.000 euro, omdat er sprake zou zijn van een valse reden voor het ontslag. Volgens haar was de opdracht om elders te gaan werken geen passend werk en mocht zij daaraan voorbijgaan. De kantonrechter wijst het verzoek af.

 

In hoger beroep vordert de schoonmaakster hetzelfde. Ze stelt dat van de werkgever mag worden verwacht dat die zich meer had ingespannen om haar werkplek te behouden. Het was volgens haar niet nodig haar van het project af te halen, omdat de opdrachtgever het nog een maand met haar had willen aanzien.

 

Het hof deelt deze opvatting niet en stelt dat de werkneemster op grond van de CAO had kunnen weten dat de wensen van een opdrachtgever ertoe kunnen leiden dat er voor een andere werkplaats wordt gekozen. Zeker gezien de ernst van de klachten valt de beslissing van de werkgever te billijken om de vrouw op een ander project te plaatsen. Volgens het hof zijn de bezwaren van de vrouw tegen haar overplaatsing onvoldoende onderbouwd. De reistijd blijft binnen de CAO-grens en het is de vrouw zelf die problemen maakt over het feit dat ze nu met haar leidinggevende moet samenwerken.

 

Het hof oordeelt dan ook dat de vrouw zich aan werkweigering schuldig heeft gemaakt. De vrouw gaf ook nog aan dat zij een gesprek met haar leidinggevende wilde hebben om de lucht te klaren. Maar het hof is van oordeel dat een dergelijk verzoek weliswaar niet onredelijk is, maar dat het niet aan de werknemer is om dit als voorwaarde te stellen, alvorens weer aan het werk te gaan. Het hof wijst het verzoek af.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel