artikel

Kosten van falende arbozorg

Veilig werken

Wim Eshuis en Robert Knegt inventariseerden namens het Hugo Sinzheimer Instituut werkgeverskosten die te maken hebben met arbeidsgerelateerde schade. De onderzoekers keken hierbij naar twee typen directe kosten:

  • Bestuurlijke boetes opgelegd door de Arbeidsinspectie
  • Schade door civielrechtelijke claims van werknemers.

 

Resultaten
Bij circa 35.000 van de schadegebeurtenissen was er sprake van een potentiele schadeclaim (een op elf). Maar hiervan worden er slechts 5.500 daadwerkelijk ingediend (een op zes).

Van de 9000 jaarlijkse claims van schade aan derden wordt er een op de vijf niet afgehandeld.

In 55 procent van de gevallen wordt de claim afgehandeld door de verzekering van het bedrijf. In 40 procent treft het bedrijf een schikking. Slechts in 5 procent van de gevallen doet de rechter een uitspraak.

Geen prikkel
Uit het onderzoek blijkt dat Nederland een constant hoog aantal arbeidsgerelateerde schadegevallen kent, maar dat de specifieke kosten voor werkgevers beperkt zijn. Tegenover minimaal 400.000 schadegevallen staan ongeveer 7000 afgeronde claims en 2400 boetes van de Arbeidsinspectie. In hoogstens 300 gevallen is sprake van een samenloop (zowel een boete van de Arbeidsinspectie als uitbetaling van een schadeclaim).

De omvang van de financiele prikkels zijn voor werkgevers dus geen aanleiding preventief in te grijpen in arbeidsomstandigheden.

Wanneer we zien dat van de 35.000 gevallen die tot een schadeclaim kunnen leiden er slechts 7000 daadwerkelijk worden afgerond, dan kunnen we ook concluderen dat een groot deel van de schade bij de betrokken werknemer terechtkomt. Nader onderzoek naar de effecten hiervan lijkt op zijn plaats.

Een pdf van het rapport is hier te downloaden.

 

Auteurs: Wim Eshuis en Robert Knegt

 

Dit is een samenvatting van een artikel uit vakblad Arbo, december 2011.

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel